Za co ITD może ukarać kierowcę?

Import mocno rozbitych aut a kara do 300 000 PLN
Import mocno rozbitych aut a kara do 300 000 PLN
8 marca 2020
Co zrobić gdy widzimy wypadek cysterny z niewiadomym ładunkiem
Co zrobić, gdy widzimy wypadek cysterny z niewiadomym ładunkiem?
28 marca 2020
Za co ITD może ukarać kierowcę

Za co ITD może ukarać kierowcę

ITD, czyli Inspekcja Transportu Drogowego to główna instytucja w Polsce zajmująca się prowadzeniem kontroli pojazdów drogowych. Inspektorzy ITD posiadają prawo do nakładania kar na kierowców. Kiedy można się na nie narazić?

Wielu właścicieli pojazdów uważa, że mogą oni zostać ukarani tylko przez Policję. W rzeczywistości jednak poruszający się po polskich drogach kierowcy mogą także otrzymać karę od innych służb, w tym od Inspekcji Transportu Drogowego.

Czym dokładnie jest Inspekcja Transportu Drogowego? Jakie posiada ona uprawnienia? Kiedy może ona nałożyć karę na kierowców samochodów? Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem dotyczącym kar nakładanych przez ITD!

Czym jest ITD – Inspekcja Transportu Drogowego?

Działająca w Polsce Inspekcja Transportu Drogowego została utworzona przez Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Głównym celem powołania tej służby była konieczność stworzenia warunków uczciwej konkurencji w transporcie drogowym oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Był to jeden z wymogów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Polska ITD rozpoczęła funkcjonowanie w 2002 roku. Wówczas odpowiednie oddziały zostały utworzone w każdym z 16 województw. Od momentu powołania tej instytucji jej kompetencje stale się poszerzały, co wynikało także z konieczności dostosowania przepisów do wymogów Unii Europejskiej.

Inspektorzy transportu drogowego noszą mundury w charakterystycznym, ciemnozielonym kolorze. Poruszają się pojazdami koloru zielonego z odpowiednimi oznaczeniami „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO”. Legitymują się odznakami oraz legitymacją inspektora.

Wśród głównych obowiązków urzędników Inspekcji Transportu Drogowego znajdują się przede wszystkim:

 • kontrola stanu technicznego samochodów, w tym pojazdów ciężarowych oraz autobusów
 • kontrola dokumentów przewozowych oraz innego typu dokumentacji stosowanej w transporcie drogowym
 • kontrola czasu pracy i czasu wypoczynku kierowców zawodowych
 • kontrola przewozu towarów niebezpiecznych według konwencji ADR
 • kontrola naruszeń przepisów ruchu drogowego, w tym między innymi polegających na przekraczaniu dozwolonej prędkości, przejeżdżaniu na czerwonym świetle
 • stosowanie stacjonarnych urządzeń rejestrujących, czyli fotoradarów
 • oraz innego rodzaju czynności wynikające z przepisów ustawy

Wobec tego inspektor transportu drogowego jest osobą, która posiada szerokie uprawnienia w związku z ruchem drogowym. Warto przy tym zaznaczyć, że inspektorzy kontrolują nie tylko kierowców zawodowych, lecz także mogą zatrzymać osobę prywatną prowadzącą samochód, gdy pojawią się ku temu odpowiednie przesłanki.

W przypadku pojawienia się nieprawidłowości inspektor może naliczyć na kierowcę karę. Za co dokładnie można otrzymać mandat wystawiony przez ITD?

Za co można otrzymać karę od inspektora transportu drogowego?

Przepisy prawa dokładnie wskazują, za jakie przewinienia kierowca może otrzymać mandat nałożony przez inspektora transportu drogowego. Warto zapoznać się z taką listą, ponieważ prawo do nakładania kar posiada nie tylko Policja.

Kary są dzielone na różne kategorie pod względem osoby, która może je otrzymać. Poniżej prezentujemy podział na kary dla kierowców prywatnych oraz kary dla kierowców zawodowych.

Inspektor transportu drogowego może wystawić prywatnemu kierowcy karę za:

 • stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • przekraczanie dopuszczalnej prędkości
 • prowadzenie samochodu bez posiadania odpowiednich uprawnień oraz dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osobę, która nie posiada właściwych uprawnień
 • brak posiadania odpowiednich dokumentów przy sobie
 • utrudnianie, tamowanie ruchu
 • prowadzenie pojazdu niesprawnego, na przykład z niewłaściwym oświetleniem
 • niestosowanie się do poleceń w ruchu drogowym
 • niestosowanie sygnałów, znaków w ruchu drogowym
 • naruszenie przepisów o porządku w ruchu drogowym

Inspektorzy ITD prowadzą także systematyczne kontrole samochodów transportowych, które zajmują się przewozem towarów, w tym także przewozami nienormatywnymi, czyli przewozami ładunków gabarytowych.

Inspektor transportu drogowego może wystawić zawodowemu kierowcy karę za:

 • wymienione powyżej przewinienia
 • przeładowanie samochodu – zbyt duży nacisk na osie pojazdu
 • przejazd pojazdu nienormatywnego przez wiadukty, mosty przez zawiadomienia zarządcy drogi lub przy jego sprzeciwie
 • brak wymaganej liczby pojazdów wykonujących pilotowanie oraz brak wyposażenia lub oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie
 • nieprzestrzeganie przepisów czasu pracy
 • niewłaściwe zabezpieczenie ładunków podczas przewozu
 • przewożenie ładunków niebezpiecznych ADR bez spełnienia właściwych wymogów

Jest to tylko wykaz przykładowych sytuacji, w których ITD może naliczyć karę. Dokładne informacje można znaleźć w odpowiednich przepisach.

Wobec tego inspektor transportu drogowego może także karać kierowców, w tym kierowców będących osobami prywatnymi oraz kierowców zawodowych. Warto zatem pamiętać o przestrzeganiu przepisów związanych z ruchem drogowym oraz z przewozem towarów, aby uniknąć nałożenia kar przez inspektora ITD.