Transport ADR przewóz materiałów niebezpiecznych a przepisy
Transport ADR. Przewóz materiałów niebezpiecznych a przepisy
18 grudnia 2019
Spedycja towarów ubezpieczenie
Spedycja towarów – ubezpieczenie
8 stycznia 2020
Transport ponadgabarytowy co to jest

Transport ponadgabarytowy co to jest

Za pomocą środków transportu można przewozić nie tylko ładunki cechujące się umiarkowanymi wymiarami i ciężarem. Dobór właściwych rozwiązań transportowych pozwala także na przemieszczanie ładunków ponadgabarytowych.

Firmy transportowe stykają się w swojej praktyce z wieloma różnymi ładunkami. Najczęściej mają one do czynienia z ładunkami drobnicowymi oraz z tymi określanymi jako całopojazdowe czy pełnokontenerowe, które zajmują całą jednostkę ładunkową.

Transportuje się jednak także innego typu towary, które posiadają znacznie większe gabaryty niż zwykłe paczki. Mowa wtedy o transporcie ponadgabarytowym.

Co dokładnie zalicza się do gabarytów? Jakie środki transportu wykorzystywane są w transporcie ponadgabarytowym? Jak wygląda organizacja tego typu transportu? Zapraszamy do sprawdzenia!

Czym są gabaryty?

Gabarytami nazywa się takie rodzaje ładunków, które posiadają większe wymiary oraz ciężar w stosunku do ładunków standardowych.

W przepisach nie znajdziemy dokładnej definicji tego, czym jest gabaryt. Zatem jest to definicja umowna, ponieważ gabarytami można nazywać zarówno duże maszyny, jak również meble w przypadku przeprowadzek.

W przypadku transportu drogowego gabarytami określa się ładunki:

 • o szerokości większej niż 2,5 metra
 • o długości większej niż 16,5 lub 18,5 metra – dla naczepy i przyczepy
 • o wysokości większej niż 4 metry
 • o ciężarze większym niż 42 tony

Jednak w zależności od innych metod transportu gabarytami określać można także inne przedmioty, które są ponadnormatywne w stosunku do najczęściej przewożonych ładunków.

Przykładowe rodzaje gabarytów:

 • maszyny budowlane
 • maszyny górnicze
 • maszyny rolnicze
 • elementy elektrowni wiatrowych
 • kontenery
 • konstrukcje metalowe hal
 • inne rodzaje konstrukcji metalowych
 • linie produkcyjne
 • zbiorniki
 • elementy infrastruktury, na przykład wieże, mosty
 • meble
 • sejfy, kasy pancerne
 • serwery i inny sprzęt elektroniczny
 • pianina, fortepiany

Wobec tego transport ponadgabarytowy to transport wielu różnych przedmiotów, które ze względu na swoje wymiary, kształt oraz ciężar wymagają szczególnego, indywidualnego podejścia.

Środki transportu stosowane do przewozu gabarytów

Gabaryty przewożone są z wykorzystaniem różnego rodzaju metod transportowych, które dostosowywane są indywidualnie do ich parametrów.

W transporcie gabarytów stosuje się praktycznie wszystkie środki transportu:

 • transport drogowy – samochodowy
 • transport lotniczy
 • transport kolejowy
 • transport wodny – rzeczny i morski

Stosowany jest również transport mieszany – intermodalny, który wykorzystuje różne rodzaje powyższych środków transportowych.

Dobór właściwego środka transportu ma tutaj szczególne znaczenie, ponieważ transport ponadgabarytowy wymaga odpowiedniego planowania i realizacji, aby mógł on pozwolić na bezpieczne dostarczenie ładunków do celu.

Przewóz gabarytów a prawo

Transport ponadgabarytowy, inaczej transport ponadnormatywny jest regulowany prawnie. W Polsce przewóz ten reguluje Prawo o ruchu drogowym, w którym szczegółowo zaprezentowano jego warunki.

Według przepisów, transport ten wymaga uzyskania właściwych zezwoleń. Zezwolenie na transport ponadgabarytowy jest głównym dokumentem, który uprawnia firmy transportowe do prowadzenia usług przewozowych po drogach publicznych.

W przypadku międzynarodowego transportu ponadnormatywnego konieczne może być spełnienie również innych warunków wynikających z wymogów prawnych konkretnych krajów.

Transport ponadgabarytowy wymaga odpowiedniego planowania

Duże gabaryty ładunków wymagają, aby transport ponadgabarytowy został odpowiednio rozplanowany. W związku z tym kluczowa jest właściwa organizacja takiego transportu, aby można było bezpiecznie dostarczyć ładunki do celu.

Największe trudności sprawia przede wszystkim transport drogowy, który najczęściej jest niezbędnym elementem w łańcuchu przewozu ładunków gabarytowych.

Nie wszystkie drogi przystosowane są do przewożenia ładunków posiadających większe gabaryty.

Szczególną przeszkodą mogą być między innymi:

 • wysokie krawężniki
 • wiadukty i mosty
 • światła drogowe
 • oświetlenie drogowe
 • ronda
 • ostre zakręty
 • przystanki komunikacji

Wobec tego firmy zajmujące się świadczeniem usług transportu gabarytowego poświęcają dużo czasu na wytyczenie właściwej trasy przewozu. Trasa ta musi uwzględniać gabaryty przedmiotów, ale także zastosowany środek transportu.

Aby określić, czy możliwe jest dokonanie przewozu określonych gabarytów, konieczne jest wykonanie również wstępnego objazdu trasy. W trakcie objazdu pracownicy firmy transportowej przemierzają wyznaczoną trasę, aby określić, czy możliwe będzie zrealizowanie usługi.

Również firmy transportowe muszą niekiedy zgłosić się do odpowiednich służb, w tym między innymi do zarządów dróg oraz do Policji, aby można było właściwie zrealizować transport. Zarząd dróg może zdemontować elementy infrastruktury drogowej, które będą przeszkadzały w przewozie. Policja może eskortować transport.

Podsumowując, transport ponadgabarytowy posiada zastosowanie wtedy, gdy konieczny jest przewóz dużych, ciężkich przedmiotów. Aby taki transport był udany, kluczowe jest jego odpowiednie zaplanowanie.