Autonomiczne samochody w Polsce i na świecie
Autonomiczne samochody w Polsce i na świecie
28 maja 2020
Jak kontrolować czas dostawy towaru
Jak kontrolować czas dostawy towaru
18 czerwca 2020
Tarcza dla transportu

Tarcza dla transportu

Kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa uderzył także w firmy transportowe. Wiele z nich straciło klientów, którzy ograniczyli produkcję, a tym samym wysyłki towarów. Dlatego też branża logistyczna alarmowała o potrzebie udzielenia jej pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Na naszym blogu piszemy, na jakie wsparcie może liczyć. 

Dla kogo pomoc

Każda firma, która planuje ubiegać się o rządową pomoc, musi spełnić określone wymagania. Wnioski do Agencji Rozwoju Przemysłu mogą składać wszyscy, którzy mają status małego lub średniego przedsiębiorstwa i prowadzą pełną księgowość.

Na rynku powinni działać od co najmniej dwunastu miesięcy, a ostatni rok obrachunkowy zakończyć obrotami na poziomie min. 4 mln zł. Firmy, które przynoszą straty, nie otrzymają pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Warunkiem jej przyznania jest dodatni wynik finansowy netto oraz operacyjny liczony łącznie z amortyzacją (tzw. EBIDTA). Podmioty, które spełniają podane wymogi, będą mogły ubiegać się o leasing operacyjny z odroczonym okresem spłaty oraz o pożyczki. Wartość pomocy szacowana jest na 1,7 mld zł.

Leasing dla firm transportowych

Poważnym obciążeniem dla przewoźników przy spadających przychodach są raty leasingowe. Teraz mogą ubiegać się o ich refinansowanie z Agencji Rozwoju Przemysłu.

Takie wsparcie dotyczy rat za pojazdy lub naczepy powyżej 3,5 tony, których wiek nie przekracza trzech lat. Kwota leasingu na jednego klienta sięga do 5 mln zł. Okres finansowania wynosi maksymalnie 6 lat łącznie z czasem karencji, czyli możliwym odroczeniem spłacania rat do 12 miesięcy. Na oprocentowanie składa się stawka WIBOR w poszczególnym miesiącu oraz marża zgodna z siatką cen dla danego produktu.

Nie są naliczane opłaty manipulacyjne oraz wstępne (tzw. czynsz inicjalny). Ubezpieczenie OC, AC oraz NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacane jest przez leasingodawcę. Przedsiębiorca będzie je potem oddawał w ratach. Zabezpieczeniem leasingu jest m.in. własny weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz poręczenie głównych udziałowców. Kolejną formą pomocy dla firm transportowych są pożyczki. 

Antykryzysowe pożyczki

Będzie można je wziąć na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników w okresie nawet do dwóch lat przy 12-miesięcznym okresie karencji. Środki trafią bezpośrednio na konta osób zatrudnionych przez przedsiębiorców. Zanim przewoźnik otrzyma taką pomoc musi wykazać utratę płynności finansowej na podstawie np. wyciągów bankowych.

Pożyczkę będzie można dostać także na sfinansowanie deficytu w kapitale obrotowym w kwocie od 800 tys. zł do 5 mln zł.  Okres finansowanie wynosi do 6 lat, a czas odroczenia spłaty jest wydłużony do 15 miesięcy.

Pożyczka może być uruchomiona jednorazowo lub w transzach. Jej oprocentowanie rynkowe to stawka WIBOR na dany miesiąc oraz marża obliczona według parametrów pożyczkowych Agencji Rozwoju Przemysłu.

Do jej otrzymania potrzebne jest zabezpieczenie np. w formie hipoteki na nieruchomości. Przedsiębiorca może także wystąpić o środki na zabezpieczenie z funduszów Krajowej Grupy Poręczeniowej.

Jak ubiegać się o pomoc

Wniosek o pożyczkę należy wypełnić on-line na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu. Po jego zaakceptowaniu beneficjent składa podpis elektroniczny. Nie musi więc osobiście podpisywać umowy w urzędzie.

Jednak przejście całej procedury wymaga czasu i zdobycia wielu dokumentów. Najpierw trzeba upewnić się, że posiadany Profil Zaufany na platformie ePuaP jest aktywny. Jeśli tak nie jest, należy go niezwłocznie założyć. Lista dokumentów w wersji elektronicznej, które należy dołączyć do wniosku, obejmuje m.in. pełne sprawozdania finansowe, bilans rachunków zysków i strat, plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy oraz prognozy finansowe na kolejne lata.

Niezbędne są też zaświadczenia ZUS i innych instytucji o braku zaległości. Warto jednak podjąć starania o zdobycie rządowych subwencji, gdyż konsekwencje gospodarcze związane z epidemią są poważne. Nie wszyscy zdołają przetrwać bez dodatkowych środków.