spedycja ubezpieczenie

8 stycznia 2020
Spedycja towarów ubezpieczenie

Spedycja towarów – ubezpieczenie

Ubezpieczenie w branży transportowej, spedycyjnej oraz logistycznej jest bardzo istotne. To właśnie w tych sektorach bardzo często pojawia się ryzyko niedotrzymania umów, uszkodzenia czy kradzieży ładunków, ale również stosowanych do tego celu środków transportu i narzędzi stosowanych w związku z przewozem.