Taryfy opłat drogowych w Europie
Taryfy opłat drogowych w Europie
8 września 2019
Brak kierowców prognoza 2020
Brak kierowców – prognoza 2020
28 września 2019
Słownik Incoterms

Słownik Incoterms

Incoterms (ang. International Commercial Terms), w tłumaczeniu na polski – Międzynarodowe Reguły Handlu, to zbiór reguł, które odnoszą się do międzynarodowych warunków sprzedaży. Posiadają szerokie zastosowanie w branży transportowej.

Reguły Incoterms opracowywane są przez Międzynarodową Izbę Handlu (ang. International Chamber of Commerce – ICC). Po raz pierwszy zostały one opublikowane w 1936 roku i stosowane są nadal, jednak w zmienionej, dostosowanej do obecnych czasów wersji.

Zmiany reguł Incoterms najczęściej następują co dekadę. Najnowsza aktualizacja miała miejsce 1 stycznia 2020 roku. Wtedy to nowe reguły Incoterms 2020 zastąpiły dotychczas używane Incoterms 2010.

Reguły Incoterms posiadają postać trzyliterowych skrótów, które odnoszą się do różnych czynności związanych z transportem. Dodatkowo, towarzyszy im lokalizacja.

Kiedy najczęściej stosowane są reguły ze słownika Incoterms? Jakie rodzaje reguł używane są najczęściej? Jak stosuje się je w praktyce?

Kiedy stosuje się reguły Incoterms?

Głównym celem stworzenia zbioru reguł Incoterms stało się ujednolicenie nazewnictwa różnych czynności gospodarczych przez firmy działające na całym świecie. Dzięki nim strony umów mogą łatwiej porozumiewać się pomiędzy sobą, co zmniejsza ryzyko pojawiania się nieporozumień i błędów.

Incoterms odnoszą się do kwestii transportu towarów od sprzedającego do nabywcy. Korzystają z nich importerzy i eksporterzy – nie są stosowane przez indywidualnych spedytorów.

Reguły te odnoszą się do wszystkich środków transportu, w tym do transportu drogowego, morskiego, wodnego śródlądowego, kolejowego oraz lotniczego.

Za pomocą reguł Incoterms można opisywać:

  • transport produktów
  • rozliczenia odpowiedzialności w imporcie i eksporcie
  • opłacanie zamówień
  • ubezpieczenia towarów
  • przeniesienie ryzyka za stan towarów
  • czas przeniesienia praw własności

Chociaż stosowanie reguł Incoterms jest fakultatywne, czyli nie są one obowiązkowe, to jednak są one wykorzystywane przez większość firm transportowych. Dzięki nim firmy mogą komunikować się ze sobą jeszcze łatwiej i prowadzić skuteczniejszą współpracę międzynarodową.

Spis reguł Incoterms

Dla naszych czytelników przygotowaliśmy spis najczęściej używanych reguł Incoterms, które stosowane są przez przedsiębiorstwa transportowe. Zapraszamy do sprawdzenia ich znaczenia!

Przykładowe reguły Incoterms:

FCA (Free Carrier), czyli dostarczone do przewoźnika – sprzedający dostarcza towar do przewoźnika, który wskazywany jest przez kupującego, a także dopełnia odpowiednich formalności celnych związanych z transportem. W tym przypadku kupujący zawiera umowę z przewoźnikiem.

DAT (Delivered At Terminal), czyli dostarczony do terminalu – sprzedawca dostarcza towar to terminalu, na przykład do magazynu, na lotnisko. Organizuje odprawę celną i rozładowuje towary. Następnie przechodzą one na własność kupującego, który ponosi ryzyko i koszty.

DAP (Delivered At Place), czyli dostarczony do miejsca – sprzedający dostarcza towar w określone miejsce przez kupującego i pozostawia go tam do jego dyspozycji. Ładunki uznawane są za dostarczone, gdy znajdują się we wskazanym miejscu.

DDP (Delivered Duty Paid), czyli dostarczony, cło opłacone – sprzedawca doręcza towar w określone miejsce, a także reguluje wszystkie obowiązki eksportowe i importowe oraz opłaca cło, kupujący rozładowuje towar.

EXW (Ex Works), czyli z zakładu – reguła ta odnosi się do pozostawienia towaru do dyspozycji kupującego przez sprzedającego, towar jest wtedy dostępny w punkcie wydania. Odpowiedzialność za czynności odbioru, załadunku oraz przewozu towaru ponosi kupujący.

CPT (Carriage Paid To), czyli przewóz opłacony do – w tym przypadku sprzedawca zawiera umowę transportu i dostarcza ładunek do przewoźnika. Kupujący ponosi koszty związane z przewozem do celu. Ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie odbioru towarów przez przewoźnika kupującego.

CIP (Carriage and Insurance Paid to), czyli przewóz i ubezpieczenie rozliczone do – podobnie jak w przypadku CPT, lecz sprzedający dodatkowo zawiera umowę ubezpieczeniową, pokrywa jej koszty i przekazuje polisę kupującemu. Sprzedający jest zobowiązany do kupna minimalnego ubezpieczenia, lecz na życzenie kupującego musi zamówić bardziej rozbudowaną usługę ubezpieczeniową.

Reguły Incoterms w umowach

Jak wskazaliśmy wcześniej, stosowanie reguł Incoterms nie jest obowiązkowe, lecz decyduje się na nie wielu przewoźników. Jak zastosować te reguły w kontaktach między firmami?

Przede wszystkim chęć korzystania z reguł Incoterms należy zawrzeć w umowie sprzedaży, na przykład w postaci formuły „zastosowano regułę Incoterms z oznaczeniem lokalizacji, która określona jest w Incoterms 2020” i wskazać na regułę, na przykład CPT.

Zatem podstawą stosowania powyższych reguł są uzgodnienia dokonane pomiędzy stronami umowy. Należy jednocześnie pamiętać, że zapisy zawarte w umowie posiadają wyższą moc niż reguły Incoterms.

Podsumowując, reguły Incoterms akceptowane są na całym świecie i pozwalają przedsiębiorcom na łatwiejsze zawieranie umów związanych z transportem, importem oraz eksportem towarów.