Giełdy transportowe korzyści i zagrożenia
Giełdy transportowe – korzyści i zagrożenia
28 lipca 2019
Zatrudnienie kierowcy z podpisaniem weksla in blanco czy to legalne
Zatrudnienie kierowcy z podpisaniem weksla in blanco – czy to legalne?
18 sierpnia 2019
Przepisy drogowe jazda na suwak oraz korytarz życia

Przepisy drogowe jazda na suwak oraz korytarz życia

Od 6 grudnia 2019 roku obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego, które obligują kierowców do jazdy na suwak oraz do tworzenia korytarza życia w sytuacji, w której konieczny jest dojazd odpowiednich służb ratowniczych na miejsce wypadku lub innego zdarzenia.

Każdy kierowca poruszający się polskimi drogami powinien pamiętać o tym, aby stosować się do nowych przepisów ruchu drogowego dotyczących jazdy na suwak oraz formowania korytarza życia.

14 listopada 2019 roku w Dzienniku Ustaw pojawiła się najnowsza nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która została przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury. Nowe przepisy weszły w życie 6 grudnia 2019 roku.

Jazda na suwak ma na celu usprawnianie poruszania się samochodów w sytuacjach, gdy dochodzi do zwężenia drogi ograniczającego liczbę dostępnych pasów. Z kolei korytarz życia służy do umożliwienia dojazdu służb ratowniczych na miejsce zdarzenia drogowego.

Jak nowe przepisy ruchu drogowego wyglądają w praktyce?

Jazda na suwak – przepisy

Jazda na suwak polega na zachowaniu właściwej kolejności jazdy pojazdów wtedy, gdy co najmniej dwa pasy przechodzą w jeden pas ruchu.

Dotychczas nie było przepisów regulujących tę kwestię, dlatego zdarzało się, że kierowcy na kończącym się pasie mieli duże trudności we włączeniu się do ruchu na drugim pasie. To z kolei powodowało znaczne korki, ponieważ większość kierowców ustawiała się tylko na pasie przejezdnym.

Wprowadzenie nowych przepisów wymusza jazdę naprzemienną. W praktyce takie przepisy posiadają zastosowanie głównie przy robotach drogowych czy też podczas wypadków, gdy wyłączony z ruchu jest jeden lub więcej pasów ruchu, a przy tym spełniony jest warunek „jazdy ze znacznie ograniczoną prędkością”.

Poniżej prezentujemy, jak należy postępować w przypadku, gdy dochodzi do zawężenia drogi.

Gdy droga ma dwa pasy ruchu i jeden przechodzi w drugi:

 • kierowcy wjeżdżają na przejezdny pas ruchu naprzemiennie, czyli jeden kierowca z przejezdnego pasa i za nim ten z pasa kończącego się
 • kierowcy zobowiązani są do dojechania do końca wyłączonego z ruchu pasa i dopiero wtedy mogą włączyć się na pas przejezdny

Gdy droga ma trzy pasy ruchu i przechodzą one w jeden:

 • kierowca z pasa kończącego się po prawej stronie ma pierwszeństwo
 • następnie na pas przejezdny wjeżdża kierowca z lewego pasa
 • na końcu jedzie kierowca znajdujący się na pasie przejezdnym – ma on obowiązek przepuścić kierowców po obu swoich stronach

Warto jednocześnie zaznaczyć, że przepisy jazdy na suwak nie posiadają zastosowania w każdej sytuacji, gdy dochodzi do zawężenia drogi. Kiedy przepisy te mogą być stosowane?

Najważniejsze wyjątki od jazdy na suwak:

 • gdy pas do skrętu w prawo nie stanowi pasa zanikającego
 • gdy pas jest rozbiegowy, na przykład prowadzi z parkingu albo ze stacji benzynowej – wtedy kierowcy włączający się do ruchu z pasa rozbiegowego są zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa pozostałym kierowcom na drodze
 • gdy nie jest spełniony wymóg znacznie ograniczonej prędkości, na przykład przepisy posiadają zastosowanie wtedy, gdy pojawia się korek na wszystkich pasach, a nie obowiązek zwolnienia z 80 km/h do 30 km/h
 • gdy kierowca na kończącym się pasie nie dojedzie do jego końca – może on włączyć się na pas przejezdny tylko wtedy, gdy będzie na końcu pasa zanikającego

Przepisy jazdy na suwak mogą być zatem skomplikowane i nadal sprawiają wiele problemów niektórym kierowcom. Warto zatem pamiętać o tym, że posiadają one zastosowanie tylko wtedy, gdy dochodzi do korków i nie można stosować ich w określonych sytuacjach.

Korytarz życia – przepisy

Druga zmiana wprowadzona przez ostatnią nowelizację przepisów ruchu drogowego dotyczy korytarza życia. Korytarzem tym nazywa się przejazd, który tworzony jest przez usuwające się z drogi samochody. Wtedy służby ratownicze będą mogły bez problemów dojechać na miejsce zdarzenia.

Prawo o ruchu drogowym wskazuje, że:

 • uczestnicy ruchu muszą ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, przede wszystkim przez niezwłoczne usunięcie się z drogi, a w razie konieczności przez zatrzymanie pojazdu
 • przejazd pojazdu uprzywilejowanego dotyczy sytuacji zwiększonego natężenia ruchu, który uniemożliwia swobodny przejazd tego pojazdu

Jak dokładnie powinni postępować kierowcy, którzy mają uformować korytarz życia?

Na jezdni z dwoma pasami ruchu, które prowadzą w tym samym kierunku:

 • kierujący, którzy znajdują się na lewym pasie, muszą zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu
 • kierujący, którzy znajdują się na prawym pasie, muszą zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu

Na jezdni posiadającej więcej niż dwa pasy ruchu prowadzących w tym samym kierunku:

 • kierujący, którzy znajdują się na lewym pasie, muszą zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu
 • kierujący, którzy znajdują się na pozostałych pasach ruchu, muszą zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu

Warto zatem pamiętać o powyższych zasadach ruchu drogowego, które obowiązują od zeszłego, 2019 roku. Kierowcy, którzy nie zastosują się do nowych zasad, będą musieli liczyć się z nałożeniem mandatu oraz punktów karnych!