Ładowanie na kubiki, czyli m3 – co to jest?

Transport na Wschód – dlaczego ciężko znaleźć kierowców
Transport na Wschód – dlaczego ciężko znaleźć kierowców?
28 kwietnia 2019
Big bag łatwy załadunek i rozładunek
Big bag – łatwy załadunek i rozładunek
18 maja 2019
Ładowanie na kubiki czyli m3 co to jest

Ładowanie na kubiki czyli m3 co to jest

Kubik jest potoczną nazwą metra sześciennego, czyli m3. Na czym polega ładowanie na kubiki w branży transportowej?

Przewóz odpowiednich ładunków odbywa się przy zastosowaniu określonych miar określających ich wymiary oraz objętość. W zależności od tych parametrów dobiera się następnie odpowiedni rodzaj środków transportowych.

W przypadku przewożenia większych ładunków często stosowanym terminem jest kubik. Tego typu jednostka miary posiada zastosowanie głównie przy transporcie kontenerowym.

Czym dokładnie jest taka jednostka miary? Czym dokładnie jest ładowanie na kubiki? W jaki sposób oblicza się kubiki – objętość ładunków? Zapraszamy do sprawdzenia!

Czym jest kubik?

Jak wspomniano wcześniej, kubik to nazwa odnosząca się do jednego metra sześciennego, czyli w skrócie do m3. Nazwa ta pochodzi od słowa „cube”, które w języku angielskim oznacza sześcian. Stosuje się także określenie CBM – cubic meter.

Kubik jest jednostką miary, która stosowana jest w różnych kontekstach, w tym między innymi dla zużytej wody lub innego typu mediów, ale również dla ładunków w branży transportowej. Można spotkać się wtedy ze zwrotem „ładowanie na kubiki”.

Warto także wskazać, że kubikami określa się też przedmioty posiadające kształt sześcianu albo prostopadłościanu. Wyraz ten stosowany jest między innymi przez architektów oraz przez projektantów, lecz również można spotkać się z nim w branży wystawienniczej, a nawet muzealnej, na przykład do odpisu gabloty o kształcie sześcianu lub prostopadłościanu.

Kubik w leśnictwie i przemyśle drzewnym i papierniczym

Warto poświęcić także chwilę kwestii kubików w leśnictwie oraz w przemyśle drzewnym i papierniczym. W tych właśnie branżach słowo to posiada nieco inne znaczenie.

W leśnictwie kubkiem określa się objętość drewna „netto”, czyli bez powstałych pustych przestrzeni, które powstają podczas składowania drewna na stosie. W związku z tym kubik drewna będzie zajmował więcej miejsca niż jeden metr przestrzenny. W zależności od rodzaju drewna, jeden kubik może zajmować nawet do czterech metrów sześciennych.

Dodatkowo, z miarą tą można spotkać się również w przemyśle drzewnym oraz papierniczym. Wówczas kubikiem nazywa się ilość desek, które wytwarzane są przez tartak.

Warto zatem pamiętać o tym, że w powyższych branżach kubik nie równa się metrowi sześciennemu.

Jak odbywa się ładowanie na kubiki?

Skupmy się jednak na kubikach w transporcie, ponieważ termin ten stosowany jest bardzo często przy przewozie rozmaitych ładunków, przede wszystkim ładunków kontenerowych.

CBM – cubic meter, czyli kubik jest jednostką, która stosowana jest przede wszystkim w transporcie kontenerowym, czyli spotykana jest ona w szczególności przy transporcie morskim oraz kolejowym, ale również lotniczym.

Rodzaje ładunków kontenerowych:

  • LCL (less than container load) – dla mniejszych ilości towarów, w przypadku transportu drobnicowego
  • FCL (full container load) – dla większych ilości towarów, w przypadku transportu całokontenerowego – pełnokontenerowego

Ładowaniem na kubiki w branży transportowej, a także w powiązanych z transportem branżach określa się taki załadunek, w którym pod uwagę bierze się liczbę metrów sześciennych ładunku.

Kubik określa wówczas objętość ładunku i odnosi się do 1 metra sześciennego. Taka miara pozwala na łatwe wyznaczenie gabarytów transportowanych ładunków.

Pozwala ona również na określenie wartości frachtu – mnoży się wtedy liczbę kubików przez cenę dla jednego metra sześciennego danego ładunku.

Obliczanie kubików ładunku kontenerowego

W celu obliczenia ładunku kontenerowego w kubikach konieczne jest zastosowanie prostego wzoru.

  • Długość x szerokość x wysokość = objętość załadunku w metrach sześciennych – m3, czyli kubikach

Przy przygotowywaniu obliczeń konieczne jest dokonanie zamiany wszystkich jednostek długości na metry.

Przykładowo, gdy ładunek, posiada wymiary 50 cm x 2,5 m x 1 m, w takim przypadku obliczenia będą wynosiły 0,5 m x 2,5 m x 1 m = 1,25 m3.

Na podstawie obliczeń będzie można następnie planować transport kontenerowy.

Kubik a tona frachtowa

Warto jednocześnie zaznaczyć, że w przypadku frachtu można spotkać się również z terminem tony frachtowej. Jest to jednostka wagi stosowana w transporcie kontenerowym.

W tym przypadku pod uwagę bierze się nie objętość, ale wagę ładunku, dlatego też nie należy mylić ze sobą tych dwóch parametrów.

Należy pamiętać o tym, że wycena na kubiki może powodować straty, gdy towar jest cięższy. Wynika to z faktu, że jeden kubik – CBM może ważyć zarówno kilkaset kilogramów, jak również kilka ton. Właśnie dlatego firmy przewozowe biorą pod uwagę także tony frachtowe.

W takim przypadku najczęściej oblicza się koszty zarówno dla jednego kubika, jak również dla tony frachtowej. Zastosowanie posiada wtedy ta cena, która jest wyższa.

Podsumowując, ładowanie na kubiki w branży transportowej jest powszechnie stosowanym sposobem obliczeń objętości ładunków w transporcie kontenerowym, na przykład przy transporcie morskim czy też transporcie kolejowym. Na podstawie kubików przygotowuje się również wyceny ładunków, chociaż w branży transportowej można spotkać się również z wyceną na podstawie tony frachtowej.