Czas pracy kierowcy ciężarówki
Czas pracy kierowcy ciężarówki
8 lipca 2019
Giełdy transportowe korzyści i zagrożenia
Giełdy transportowe – korzyści i zagrożenia
28 lipca 2019
Kabotaż co to jest

Kabotaż co to jest

Kabotaż to termin często pojawiający się w kontekście transportu międzynarodowego. Czym dokładnie jest transport kabotażowy? Na jakich zasadach się odbywa? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi poradami w tym zakresie!

Sam termin „kabotaż” wywodzi się od nazwiska angielskiego żeglarza i odkrywcy Giovanniego Cabota. Tradycyjnie oznacza on żeglugę odbywającą się pomiędzy portami tego samego państwa albo też żeglugę odbywającą się przybrzeżnie.

Warto jednak zaznaczyć, że kabotaż odnosi się dzisiaj do nieco innych czynności związanych z transportem. Czym dokładnie jest współczesny kabotaż?

Czym jest transport kabotażowy?

Transportem kabotażowym, inaczej kabotażem, nazywa się usługi przewozu, które odbywają się przez przedsiębiorstwo, które zarejestrowane jest na terenie innego państwa niż to, w którym prowadzona jest usługa przewozowa.

W ramach transportu kabotażowego można wykorzystywać różne rodzaje środków transportu, na przykład mogą być do samochody, samoloty, koleje, statki (wówczas mowa o żegludze kabotażowej).

Przykładowo, transport kabotażowy ma miejsce wtedy, gdy firma transportowa zarejestrowana jest w Polsce i wykorzystuje pojazdy z polskimi rejestracjami do wykonywania przewozu towarów w Niemczech.

Aktualnie transport kabotażowy jest regulowany odpowiednimi przepisami prawa.

Transport kabotażowy w Unii Europejskiej

Termin kabotażu, a dokładnie transportu kabotażowego określony jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dn. 21 października 2009 roku. Przepisy te wyznaczają, czym jest transport kabotażowy, a także wskazują na jego warunki.

Transport kabotażowy zgodnie z wymogami Unii Europejskiej to:

 „Krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.”

Na terenie Unii Europejskiej obowiązują specjalne przepisy dotyczące kabotażu. Mają one na celu uporządkowanie tego typu przewozów, a także przeciwdziałanie sytuacjom, gdy jedna firma cały czas realizuje przewozy tego typu poza swoim krajem, co może zmniejszać konkurencyjność rodzimych firm transportowych.

Zastosowanie w transporcie kabotażowym posiadają również przepisy konkretnych krajów, w których przewóz ten ma miejsce.

Warunki transportu kabotażowego

Aby doszło to transportu kabotażowego, konieczne jest spełnienie kilku warunków przez przewoźnika. Jakie wymogi muszą zostać spełnione w przypadku kabotażu odbywającego się na terenie Unii Europejskiej?

Główne warunki kabotażu:

  • przewoźnik musi legitymować się licencją wspólnotową
  • kabotaż prowadzony jest po wykonaniu przewozu międzynarodowego – ma to na celu zredukowanie pustych przebiegów
  • transport kabotażowy realizowany jest tym samym pojazdem, który służył do przewozu międzynarodowego, a w przypadku zespołu pojazdów dotyczy tego samego pojazdu silnikowego
  • konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, która potwierdza stosowanie się do przepisów transportu kabotażowego
  • firma transportowa musi spełnić wymogi związane z określonymi terminami przewozów kabotażowych poza swoim krajem – piszemy o nich poniżej
  • gdy kierowca pochodzi z tzw. państwa trzeciego, musi mieć świadectwo kierowcy

Ważne terminy przy przewozach kabotażowych:

  • prawo dopuszcza wykonanie do 3 przewozów kabotażowych odbywających się w jednym państwie należącym do Unii Europejskiej – ostatni rozładunek towaru nastąpić musi w ciągu 7 dni od ostatniego rozładunku przewozu międzynarodowego
  • istnieje możliwość wykonania jednego lub też wszystkich transportów kabotażowych w każdym z państw członkowskich, gdy ma miejsce tylko 1 przewóz na państwo członkowskie na 3 dni od pustego wjazdu – należy pamiętać wtedy także o wskazanym powyżej terminie 7 dni

Wobec tego każde przedsiębiorstwo, które chce prowadzić przewozy kabotażowe, musi spełniać odpowiednie wymogi zaprezentowane powyżej.

Dokumenty niezbędne do kabotażu

Wspomniane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dn. 21 października 2009 roku dotyczące przewozów kabotażowych wskazuje, jaka dokumentacja jest konieczna do realizacji przewozów kabotażowych.

Przepisy określają, że konieczne jest wystawienie:

  • dokumentów będących dowodem wykonania przewozu w przychodzącym ruchu międzynarodowym
  • dokumentów potwierdzających wykonanie każdego przewozu kabotażowego

W praktyce stosowane są listy CMR, które dokumentują przewozy międzynarodowe, a także listy przewozowe lub inne dokumenty dla przewozów kabotażowych.

Należy wskazać, że jeśli przedsiębiorstwa transportowe nie będą przestrzegały przepisów dotyczących przewozów kabotażowych, wówczas mogą one narazić się na kary. Przykładowo, w Niemczech za wykroczenie tego typu trzeba zapłacić do 2000 euro, natomiast we Francji kary wynoszą nawet do 15000 euro.

Podsumowując, kabotaż, inaczej transport kabotażowy jest rodzajem transportu, który odbywa się w innym kraju niż kraj rodzimy dla przedsiębiorstwa transportowego. Przedsiębiorcy realizujący kabotaż muszą pamiętać o tym, żeby przestrzegać odpowiednich warunków rozporządzenia unijnego, które dokładnie reguluje wszystkie kwestie związane z tego typu transportem.