Jak Brexit może wpłynąć na branżę transportową w Polsce?

Spedycja towarów ubezpieczenie
Spedycja towarów – ubezpieczenie
8 stycznia 2020
Transport aut z USA kontener czy roll on-roll off
Transport aut z USA – kontener czy roll on-roll off?
28 stycznia 2020

Jak Brexit może wpłynąć na branżę transportową w Polsce?

Jak Brexit może wpłynąć na branżę transportową w Polsce

Jak Brexit może wpłynąć na branżę transportową w Polsce

Brexit stał się faktem. Wielka Brytania zdecydowała się na opuszczenie Unii Europejskiej i teoretycznie już od 31 stycznia 2020 roku znajduje się poza jej strukturami. Jakie skutki może posiadać tak decyzja dla polskiej branży transportowej?

Referendum dotyczące wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zostało przeprowadzone w czerwcu 2016 roku. W głosowaniu, w którym wzięło udział ponad 70 proc. uprawnionych, ponad połowa z nich zadecydowała, że kraj ma opuścić struktury unijne.

Wynik referendum zapoczątkował powolny, trwający niemalże 4 lata proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Chociaż początkowo nieprzekraczalny termin pożegnania wielokrotnie przekładano, ostatecznie Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 o godzinie 23:00 GMT.

Aktualnie nadal trwają prace dotyczące formalnej strony wystąpienia kraju z Unii, w tym między innymi spraw dotyczących przedsiębiorstw oraz pracowników.

Co czeka Europę po Brexicie?

Na razie Wielka Brytania oraz Unia Europejska nie porozumiały się całkowicie w kwestiach związanych z konsekwencjami wystąpienia.

Od momentu przeprowadzenia referendum pojawiały się różne koncepcje Brexitu, w tym między innymi zakładające utrzymanie dotychczasowych kontaktów biznesowych w ramach jednolitego rynku unijnego. Swoje warunki wysuwa także Unia Europejska, która wskazuje, że nie można wystąpić z jej struktur i jednocześnie zachować wszystkie dotychczasowe prawa wynikające z uczestnictwa UE.

Na razie trudno przewidzieć długofalowe konsekwencje Brexitu, ponieważ rozmowy stale trwają, lecz teraz pojawiają się doniesienia na temat wpływu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na biznes.

Jednak już teraz, gdy oficjalnie doszło do opuszczenia Unii przez UK można zauważyć zmiany w firmach na terenie całej Unii. Coraz więcej z nich zaczyna przenosić swoje oddziały z wysp do innych krajów, zauważono zahamowanie inwestycji. Wynika to także z faktu, że nie można jeszcze wskazać, co dokładnie może oznaczać Brexit – także dla polskich przedsiębiorców.

Transport po Brexicie – co może się zmienić?

Jedną z gałęzi gospodarki, którą bezsprzecznie dotknie Brexit, jest transport. Wielka Brytania, gdy należała jeszcze do Unii Europejskiej, była bardzo ważnym partnerem wielu innych, europejskich krajów. Zaliczała się do niej również Polska.

Polskie firmy regularnie eksportowały produkty do Wielkiej Brytanii, lecz również prowadził import towarów. W Polsce działało także wiele brytyjskich sklepów internetowych, które poprzez brak dodatkowych opłat, w tym ceł oraz podatku VAT, mogły dynamicznie się rozwijać. Nie bez znaczenia jest także fakt, że transport do UK był napędzany przez Polaków mieszkających na Wyspach.

Wśród głównych konsekwencji dla branży transportowej mogą znaleźć się:

  • konieczność dostosowania towarów przeznaczonych na eksport do nowych wymogów Wielkiej Brytanii
  • obłożenie towarów dodatkowymi opłatami, w tym dodatkowym podatkami oraz cłem
  • konieczność otrzymania odpowiednich pozwoleń na wykonywanie przewozów na terenie Wielkiej Brytanii
  • pojawienie się kontroli na granicach, co wydłuży czas związany z transportem produktów
  • dodatkowe koszty dotyczące obowiązków formalnych, w tym związane z cłem, spełnieniem norm sanitarnych, uzyskaniem właściwych licencji
  • ograniczenie swobody przepływu osób

Oczywiście, są to tylko przykładowe konsekwencje, jakie mogą pojawić się na skutek Brexitu. Tak zwany twardy Brexit, czyli sytuacjach, gdy Unia i Wielka Brytania nie dochodzą do porozumienia, mógłby posiadać jeszcze gorsze konsekwencje dla j gospodarki.

Polskie firmy transportowe, które zdominowały rynek przewozów w Europie, nie bez powodu wskazują, że Brexit może być dla nich powodem utraty znacznych zysków. Szacuje się bowiem, że z około 2 milionów ciężarówek, które dojeżdżają do Wielkiej Brytanii w ciągu roku, aż około 450 tysięcy należy do polskich przedsiębiorstw transportowych.

Wobec tego dla polskiego transportu Brexit będzie oznaczać w mniejszym lub większym stopniu utratę zysków. Nowe obostrzenia, które mogą pojawić się na skutek wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, mogą spowodować pogorszenie sytuacji przewozów, co z kolei może prowadzić do zwolnień pracowników oraz ograniczenia inwestycji.

Czy firmy transportowe mogą zabezpieczyć się przed skutkami Brexitu?

Czy w obecnej sytuacji polskie firmy transportowe mogą w jakiś sposób zabezpieczyć się przed skutkami Brexitu? Na razie trudno jednoznacznie określić, co może wywołać odejście Wielkiej Brytanii z Unii w długofalowym ujęciu czasowym, lecz specjaliści wskazują, że firmy powinny zacząć działać już teraz.

Kluczowe jest przede wszystkim dywersyfikowanie klientów w transporcie międzynarodowym. Pozyskanie nowych partnerów w prowadzeniu usług transportowych poza Wielką Brytanią pomoże firmie w utrzymaniu właściwego poziomu zysków także w tej sytuacji, gdy dojdzie tak zwanego twardego Brexitu.

Wobec tego Brexit może być dla polskich firm dużym ciosem. Już teraz coraz więcej z nich zauważa skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a z czasem problem ten może jeszcze się pogłębić.