Big bag łatwy załadunek i rozładunek
Big bag – łatwy załadunek i rozładunek
18 maja 2019
Transport kolejowy vs drogowy co i kiedy jest bardziej opłacalne
Transport kolejowy vs. drogowy – co i kiedy jest bardziej opłacalne?
8 czerwca 2019
Czym transportować materiały sypkie w Polsce

Czym transportować materiały sypkie w Polsce

Przewóz materiałów sypkich wymaga zastosowania odpowiednich środków transportu. Jak transportuje się materiały tego typu w Polsce?

Do materiałów sypkich zalicza się różnego rodzaju surowce, półprodukty oraz gotowe produkty. Takie materiały są wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki.

Transport materiałów sypkich wymaga wykorzystywania właściwych środków transportowych, które będą mogły zapewnić im właściwe zabezpieczenie przed czynnikami szkodliwymi, w tym między innymi warunkami atmosferycznymi.

Jak najczęściej przebiega transport materiałów sypkich w Polsce?

Co zalicza się do materiałów sypkich?

Materiały sypkie, jak wspomniano wcześniej, to różnego rodzaju produkty, które cechują się odpowiednią konsystencją. Składają się z ciał stałych o zróżnicowanej granulacji – od bardzo drobnej do dość grubej.

Do materiałów sypkich zaliczają się między innymi:

 • materiały budowlane, na przykład kruszywa jak piaski, żwiry, tłucznie, grysy, keramzyty, klińce, grysy, cementy
 • produkty spożywcze, przykładowo mąka, zboże, ryż, pasza, cukier, sól
 • materiały opałowe, w tym węgiel o różnych stopniach rozdrobnienia, miały węglowe, pellety
 • inne produkty o sypkiej konsystencji, na przykład granulat plastikowy, środki ochrony roślin

W związku z tym do materiałów sypkich włącza się różnego rodzaju artykuły, które posiadają bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu.

Metody transportu materiałów sypkich (dry bulk cargo)

Aby dostarczyć materiały o sypkiej konsystencji od nadawcy aż do odbiorcy, konieczne jest zastosowanie właściwych metod transportu.

Materiały sypkie mogą być przewożone z wykorzystaniem rozmaitych środków transportu, które dobierane są indywidualnie w zależności od konkretnego materiału.

W Polsce stosowane są trzy główne metody transportu, a mianowicie są to:

 • transport drogowy
 • transport kolejowy
 • transport wodny – rzeczny i morski

Czym charakteryzują się powyższe metody transportu w przypadku materiałów sypkich?

Transport drogowy

Transport drogowy jest najbardziej popularną metodą transportu różnego rodzaju ładunków, w tym między innymi materiałów sypkich. Do przewozu stosuje się zarówno samochody dostawcze, jak również większe samochody ciężarowe z odpowiednimi nadwoziami.

Do transportu materiałów sypkich najczęściej wykorzystywane są samochody ciężarowe – wywrotki, które pozwalają na wyładowanie załadowanych na nadwozie ładunków.

Transport samochodami pozwala na dowiezienie ładunku bezpośrednio do celu, czyli w systemie door-to-door – od drzwi do drzwi. Taka metoda transportu redukuje konieczność przeładunku, który w przypadku materiałów sypkich jest trudny i czasochłonny.

Transport kolejowy

Materiały sypkie przewozi się również kolejami. Transport kolejowy jest bardzo popularny w przypadku materiałów opałowych – węgla, a także kruszyw.

Do przewozu wykorzystuje się wtedy odpowiednie wagony kolejowe, tak zwane wagony samowyładowcze, inaczej węglarki. Pozwalają one na łatwe rozładowanie wagonów. Stosowane są również innego rodzaju wagony, na przykład z osobnymi zbiornikami.

Transport kolejowy w przypadku materiałów sypkich jest bardzo korzystną propozycją pod kątem ceny, zwłaszcza przy dłuższych dystansach do pokonania.

Głównym minusem tej metody transportowej jest konieczność wykorzystania dodatkowych metod przewozowych, głównie transportu drogowego, aby można było dostarczyć ładunek bezpośrednio do celu. Stosuje się wtedy tak zwany transport intermodalny.

Transport wodny

Transport materiałów sypkich na terenie Polski może odbywać się również za pomocą transportu wodnego, a dokładnie rzecznego oraz morskiego. Wykorzystuje się wtedy barki rzeczne, masowce morskie.

Taki rodzaj transportu stosowany jest jednak obecnie bardzo rzadko ze względu na większe ryzyko dla uszkodzenia ładunków, a także na złożoną organizację spedycji.

Bezpieczeństwo materiałów sypkich w trakcie transportu

W przewozie materiałów sypkich bardzo ważne jest właściwe zabezpieczenie materiałów na czas ich transportu. Gdy nie będą one właściwie chronione, w takim przypadku może dojść do uszkodzenia ładunku, co może powodować znaczne straty dla jego właściciela.

Ładunki tego typu, w zależności od ich właściwości, mogą być narażone między innymi na:

 • zbrylanie się
 • zawilgocenie
 • pleśnienie
 • zanieczyszczenie
 • rozpylenie
 • samozapłon
 • zwietrzenie

Aby zabezpieczyć ładunki tego typu stosuje się zatem odpowiednie pojemniki oraz inne metody zabezpieczenia, które pozwalają na skuteczną ochronę przed powyższymi zagrożeniami.

Materiały sypkie mogą być między innymi zabezpieczane przez zastosowanie worków, na przykład papierowych, plastikowych, jutowych czy lnianych. Umieszczane są również w big-bagach, skrzyniach, skrzyniopaletach drewnianych i plastikowych, beczkach, kontenerach oraz innych pojemnikach.

Wybrane rodzaje materiałów sypkich, które są odporne na czynniki zewnętrzne, na przykład węgiel, grubsze kruszywa, nie wymagają zabezpieczania. Są one wtedy przewożone luzem w otwartych wagonach, naczepach.

Podsumowując, odpowiednia organizacja transportu materiałów sypkich ma szczególne znaczenie dla czasu i kosztów dowozu ładunku do celu, lecz także dla jego bezpieczeństwa.