Trendy w logistyce i supply chain 2020
Trendy w logistyce i supply chain 2020
28 listopada 2019
Transport ADR przewóz materiałów niebezpiecznych a przepisy
Transport ADR. Przewóz materiałów niebezpiecznych a przepisy
18 grudnia 2019
Czym jest zlecenie transportowe

Czym jest zlecenie transportowe

Zlecenie transportowe to podstawowy termin stosowany w przewozie ładunków. Czym dokładnie jest zlecenie transportowe? Jak ono wygląda? Jak zawierane są umowy przewozu zawierające zlecenie transportowe?

Aby mogło dojść do przewozu towaru przez jedną firmę na rzecz drugiej firmy, konieczne jest zawarcie pomiędzy nimi odpowiedniej umowy. Mowa wtedy o umowie przewozu. Zlecenie transportowe włącza wówczas proces zawarcia umowy przewozowej, jednak terminy te nie są ze sobą tożsame.

Nie zawsze przedsiębiorcy wiedzą jednak, czym dokładnie jest zlecenie transportowe, a także umowa przewozu. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszym artykułem, który został w całości poświęcony tym właśnie kwestiom!

Umowa przewozu – co to jest?

Umową przewozu nazywa się umowę, w której jedna ze stron, czyli przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia określonych ładunków (towarów, osób) na rzecz drugiej strony, która zleca tego typu usługę.

Takie właśnie umowy są zaliczane do kategorii umów o świadczenie usług. Głównym celem umowy przewozu jest zatem dowiezienie danego ładunku do celu w wyznaczonym czasie i z uwzględnieniem wskazań zawartych w umowie.

Najważniejszym przepisem, który na gruncie prawa polskiego reguluje kwestie zawierania umów przewozu, jest Prawo przewozowe.

Przepisy prawa wskazują, że umowa prawa przewozu jest:

 • obustronnie zobowiązująca
 • wzajemna
 • odpłatna
 • kazualna

Treść umowy przewozowej

W umowie przewozowej powinny znaleźć się główne informacje dotyczące zleconej usługi przewozu.

Najważniejszymi elementami umowy przewozowej są:

 • określenie trasy przewozu z wyznaczeniem punktu początkowego oraz końcowego
 • wyznaczenie przedmiotu przewozu, na przykład określonych towarów
 • wynagrodzenie przewoźnika – opłata za usługę przewozową

Umowa przewozu powoduje powstanie tak zwanego zlecenia transportowego, czyli zlecenia na transport określonego przedmiotu.

Zlecenie transportowe to jednak nie tylko samo zawarcie umowy przewozowej, ale również dodatkowe czynności, które związane są z realizacją całej usługi.

Łańcuch zlecenia transportowego

Zlecenie transportowe posiada określony łańcuch, czyli etapy, które następują po sobie, aby można było zrealizować umowę przewozową zawartą pomiędzy stronami.

Głównymi elementami zlecenia transportowego są:

 • pozyskanie zlecenia transportowego
 • zawarcie umowy przewozowej
 • wykonanie przewozu
 • przygotowanie dokumentacji
 • wystawienie faktury VAT
 • płatność za usługę

Czym dokładnie są powyższe elementy łańcucha zlecenia transportowego? Zachęcamy do sprawdzenia, co kryje się pod kolejnymi etapami jego realizacji.

Pozyskanie zlecenia transportowego

Zanim jeszcze dojdzie do zwarcia umowy transportowej, przedsiębiorca – przewoźnik musi pozyskać zlecenie transportowe od kontrahenta.

Aktualnie poszukiwanie zleceń transportowych najczęściej bazuje na specjalnych portalach internetowych – giełdach transportowych, które łączą ze sobą firmy transportowe ze spedytorami. Wówczas można pozyskać klientów zlecających zarówno przewóz ładunków całopojazdowych, jak również drobnicowych.

Oczywiście, wielu przewoźników posiada także stałych klientów, z którymi regularnie współpracuje.

Zawarcie umowy przewozowej

Jeśli firmie transportowej udało się pozyskać klienta, wówczas może dojść do zawarcia umowy przewozowej.

Najczęściej przed jej sygnowaniem strony negocjują cenę, warunki oraz inne kwestie związane z przewozem towarów we wskazane miejsce.

W przypadku pozyskania klienta przez internet, zawarcie umowy przewozowej następuje w momencie odesłania podpisanej umowy do zleceniodawcy. Może być to również moment akceptacji warunków, na przykład w komunikatorze.

Oczywiście, po uzgodnieniach słownych konieczne jest także przygotowanie właściwego dokumentu – umowy przewozu, która będzie zawierała stosowne elementy.

Wykonanie przewozu

Kolejnym elementem związanym z realizacją zlecenia transportowego jest samo wykonanie przewozu, czyli podstawienie pojazdu, zebranie ładunku oraz dostarczenie go na wyznaczone miejsce wraz z jego rozładunkiem.

Przygotowanie dokumentacji

W skład łańcucha zleceń transportowych wchodzi także przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

Głównym dokumentem wymaganym podczas przewozu jest list przewozowy CMR, ale również wystawia się innego rodzaju dokumenty transportowe w zależności od przewożonych ładunków.

Wystawienie faktury VAT

Gdy usługa transportu zostaje zrealizowana, w takim przypadku firma przewozowa może wystawić fakturę VAT na swoje usługi.

Faktura może być przygotowana również w formie elektronicznej i dostarczona do klienta przez internet, na przykład jako e-mail. Elektroniczna faktura VAT nie wymaga podpisu elektronicznego.

Płatność za usługę

Ostatnim elementem w łańcuchu zlecenia transportowego jest otrzymanie płatności za usługę zgodnie z wystawioną wcześniej fakturą VAT.

Podsumowując, zlecenie transportowe to cały proces związany z wykonaniem przewozu przez firmę transportową na rzecz swojego klienta. Włącza ono nie tylko samo sygnowanie umowy przewozowej, lecz także szereg innych czynności dotyczących realizacji usługi transportowej.