Czym jest firma transportowa, a czym operator logistyczny?

Brak kierowców prognoza 2020
Brak kierowców – prognoza 2020
28 września 2019
Logistyka jako podstawa budowy konkurencyjności firmy
Logistyka jako podstawa budowy konkurencyjności firmy
18 października 2019

Czym jest firma transportowa, a czym operator logistyczny?

Czym jest firma transportowa a czym operator logistyczny

Czym jest firma transportowa a czym operator logistyczny

Laikowi trudno odróżnić firmę transportową, spedytora, a także operatora logistycznego. Chociaż przedsiębiorstwa te skupiają się na tym samym obszarze, czyli na przewożeniu ładunków z jednego miejsca do drugiego, to jednak zajmują się innymi czynnościami.

Właściwie zaplanowany transport pozwala na dowóz ładunków do celu w wyznaczonym czasie. Praktyką zajmuje się wówczas kierowca prowadzący samochód ciężarowy, jednak teoria związana z organizacją transportu jest już zadaniem innych specjalistów.

Na rynku działa wiele firm zajmujących się świadczeniem usług transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych. Czym dokładnie zajmują się firmy transportowe, a czym operatorzy logistyczni? Sprawdź teraz!

Czym jest transport, a czym logistyka?

Zarówno transport, jak i logistyka są innymi pojęciami, lecz są ze sobą powiązane.

Transportem nazywa się samo przemieszczanie ładunków lub ludzi w przestrzeni przy zastosowaniu do tego celu odpowiednich środków transportu, na przykład samochodów, kolei, statków morskich.

Z kolei logistyką nazywa się procesy związane z teorią przepływu ładunków z jednego punktu do drugiego.

Logistyka w tym zakresie zajmuje się przede wszystkim:

  • planowaniem
  • realizacją
  • kontrolą

Jednocześnie w skład logistyki również wchodzi transport, który jest elementem realizacji procesu przepływu ładunków.

Warto także wspomnieć o jeszcze jednym elemencie tej układanki, a mianowicie o spedycji. Oznacza ona działalność dotyczącą organizacji przewozu towaru, między innymi w zakresie przygotowywania właściwej dokumentacji, opracowywania tras przewozu

Wobec tego terminy „transport” oraz „logistyka” są ze sobą powiązane, lecz odnoszą się one do innych obszarów związane z przemieszczaniem się towarów. Transport oznacza sam proces przemieszczania, z kolei logistyka jest szerszym pojęciem, które dotyczy planowania, kontroli transportu, a także jego prowadzenia oraz wielu innych czynności dotyczących przemieszczania się ładunków.

Odmienne obszary zainteresowania transportu oraz logistyki przekładają się również na inne usługi oferowane przez przedsiębiorstwa transportowe oraz przez operatorów logistycznych.

Czym zajmuje się firma transportowa?

Firmy transportowe specjalizują się przede wszystkim w przewozie ładunków. Dysponują one odpowiednim zapleczem – taborem samochodów, a także zatrudniają kierowców zawodowych, z pomocą których mogą realizować przewozy.

Wobec tego firmy transportowe zasadniczo nie zajmują się czynnościami związanymi z logistyką, chociaż mogą prowadzić działania obejmujące spedycję, czyli organizację przewozów.

Czym zajmuje się operator logistyczny?

Operator logistyczny specjalizuje się w świadczeniu usług logistycznych. Operatorzy logistyczni nie zajmują się wyłącznym świadczeniem usług transportowych, lecz często posiadają własne floty i zajmują się także prowadzeniem usług w ramach spedycji oraz transportu.

Firmy zajmujące się prowadzeniem usług logistycznych opracowują właściwe trasy przejazdów, zarządzają łańcuchem dostaw w firmach, zajmują się magazynowaniem towarów, obsługą prawną oraz formalną przewozów, w tym między innymi odprawami celnymi podczas importu i eksportu.

Pod względem różnych obszarów zainteresowania logistyka może dzielić się między innymi na:

  • logistykę zaopatrzenia
  • logistykę produkcji
  • logistykę dystrybucji
  • logistykę transportu
  • logistykę magazynową
  • logistykę miejską
  • logistykę odzysku

W związku z tym zakres usług operatorów logistycznych jest znacznie szerszy i na takie wsparcie decydują się głównie te firmy, które potrzebują kompleksowego wsparcia związanego z zarządzaniem logistyką i tworzeniem łańcuchów dostaw.

1PL, 2PL, 3PL i 4P – co to jest?

W kontekście branży transportowej, spedycyjnej oraz logistycznej można także często spotkać się z określeniami 1PL, 2PL, 3PL i 4P. Co dokładnie oznaczają?

Definicje 1PL, 2PL, 3PL i 4P w logistyce odnoszą się do świadczenia usług transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych w wybranym zakresie. Tłumaczone są one również jako First Party Logistics, Second Party Logistics itd.

1PL – termin ten odnosi się do właściciela ładunku, który jednocześnie odpowiada za jego dostawę. W tym przypadku zachodzi tylko proces transportu, a także dodatkowe procesy załadunku, rozładunku, a także wybrane czynności spedycyjne.

2PL – ten termin związany jest głównie z przewoźnikami, czyli firmami świadczącymi usługi transportowe w danym obszarze łańcucha dostaw. Transport może odbywać się różnymi środkami transportu, na przykład jako drogowy, morski, kolejowy czy lotniczy.

3PL – operatorzy 3PL to już szersza gama czynności dostarczanych jako outsourcing całości lub też wydzielonej części operacji logistycznych. Takie usługi świadczą zewnętrzni operatorzy logistyczni. Usługi świadczone przez takie firmy mogą obejmować nie tylko transport, spedycję, logistykę, lecz także magazynowanie, zarządzanie zapasami, co-packing.

4PL – operatorzy logistyczni działający w tym modelu działają jako pośrednicy pomiędzy klientami a operatorami logistycznymi. Oferują kompleksowe usługi zarządzania w logistyce. Operatorzy 4PL mogą współpracować z wieloma partnerami na rzecz swoich klientów, integrując w sobie rożnego rodzaju usługi.