Co grozi za fałszowanie tachografu
Co grozi za fałszowanie tachografu?
28 czerwca 2019
Kabotaż co to jest
Kabotaż – co to jest?
18 lipca 2019
Czas pracy kierowcy ciężarówki

Czas pracy kierowcy ciężarówki

Czas pracy kierowców ciężarówek jest regulowany przepisami prawa. Jak długo kierowca może wykonywać swoją pracę? Kiedy musi odpocząć? Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami w tym zakresie!

Kierowca samochodu ciężarowego musi pamiętać o tym, żeby przestrzegać wymogów czasu pracy. Ma to szczególne znaczenie w tym właśnie zawodzie, ponieważ prowadzenie samochodu jest czynnością wymagającą odpowiedniego skupienia.

Kierowca, który nie wypoczął, ale pracował non-stop, jest w wyższym stopniu narażony na popełnianie błędów, które mogą prowadzić do poważnych wypadków drogowych. Właśnie dlatego samochody ciężarowe wyposażane są także w odpowiednie urządzenia – tachografy, które mają na celu rejestrowanie czasu pracy kierowcy.

Jakie dokumenty regulują czas pracy kierowców samochodów ciężarowych? Jakie są obowiązujące terminy czasu pracy kierowców tych pojazdów? Sprawdź razem z nami!

Dokumenty regulujące czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców regulowany jest zarówno przez przepisy krajowe, jak również międzynarodowe – unijne.

Najważniejszymi dokumentami w tym zakresie są:

 • Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego
 • Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EW
 • Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 roku w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców wdrażająca dyrektywę nr 2002/15/WE

Czas pracy i odpoczynku kierowcy – dzienny i tygodniowy

Powyższe dokumenty odnoszą się zarówno do czasu pracy, jak również do odpoczynku pracy kierowcy samochodu ciężarowego. Ujmują one czas pracy w stosunku dziennym oraz tygodniowym.

Kierowcy zobowiązani są do przestrzegania czasu pracy i odpoczynku – w przeciwnym przypadku mogą narazić się na kary nakładane przez odpowiednie służby.

W związku z powyższym przepisy określają:

 • dzienny czas pracy kierowcy
 • tygodniowy czas pracy kierowcy – prowadzenia pojazdu
 • dobowy – dzienny czas odpoczynku kierowcy
 • tygodniowy czas odpoczynku kierowcy
 • czas pracy w tandemie – dla załogi dwuosobowej
 • cykl pracy 24-godzinny

Jakie są zatem normy czasu pracy oraz odpoczynku kierowców prowadzących samochody ciężarowe?

Dzienny czas pracy kierowcy

Kierowca nie może przekroczyć dziennego czasu prowadzenia pojazdu wynoszącego 9 godzin.

Przepisy dopuszczają jednocześnie, że 2 razy w ciągu tygodniu może on przedłużyć czas pracy do 10 godzin.

Kierowca ma obowiązek zrobić przerwę wynoszącą 45 minut po 4,5 godzinach jazdy. Może on przy tym rozłożyć czas przerwy na 15 minut i 30 minut, czyli na dwie przerwy.

Przykładowo, kierowca może jechać przez 1 godzinę, wypocząć 15 minut, następnie jechać 3,5 godziny, zrobić przerwę 30 minut i następnie jechać 4,5 godziny.

Tygodniowy czas pracy kierowcy – prowadzenia pojazdu

Tygodniowy wymiar czasu pracy kierowcy nie może przekraczać 56 godzin łącznie.

Jednocześnie przepisy wskazują, że w 2 następujących po sobie tygodniach wynieść może on maksymalnie 90 godzin.

Dobowy – dzienny czas odpoczynku kierowcy

Podczas 24 godzin od momentu rozpoczęcia jazdy kierowcy przysługuje 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku. Wypoczynek ten może być podzielony na dwie części, które trwają po 3 godziny oraz po 9 godzin.

Przepisy dopuszczają również skrócony dobowy czas odpoczynku, który wynosi 9 godzin. Kierowca może skorzystać z niego 3 razy pomiędzy dwoma tygodniowymi terminami wypoczynku.

Tygodniowy czas odpoczynku kierowcy

Po 6 cyklach dobowego wypoczynku kierowca musi skorzystać z wypoczynku tygodniowego wynoszącego co najmniej 45 godzin.

Podczas dwóch kolejnych tygodni wypoczynku drugi z tych tygodni może zostać skrócony do minimum 24 godzin. W tym przypadku konieczne jest jednorazowe wykorzystanie wypoczynku przed trzecim tygodniem następującym po konkretnym tygodniu.

Czas pracy w tandemie – dla załogi dwuosobowej

Kierowcy mogą pracować także w tandemie, czyli jako załoga dwuosobowa. W tym przypadku cykl pracy powinien trwać 30 godzin.

W trakcie 30 godzin każdy z kierowców może prowadzić po 9 godzin albo też może on 2 razy w tygodniu pracować po 10 godzin z 9 godzinami odpoczynku.

Cykl pracy 24-godzinny

Kierowca może także pracować w cyklu 24-godzinnym. W tym przypadku czas pracy może być rozdzielany na różne sposoby, na przykład:

 • 9 godzin pracy – 45 minut odpoczynku – 9 godzin pracy
 • 10 godzin pracy – 1,5 godziny odpoczynku – 11 godzin pracy

Wobec tego każdy kierowca, a także każda osoba organizująca pracę kierowców w firmach przewozowych musi pamiętać o przestrzeganiu wymogów czasu pracy.

Więcej dokładnych informacji dotyczących czasu pracy i wypoczynku kierowców ciężarówki można znaleźć w przepisach.