Logistyka jako podstawa budowy konkurencyjności firmy
Logistyka jako podstawa budowy konkurencyjności firmy
18 października 2019
Czy kary umowne za opóźnienie w transporcie są dozwolone
Czy kary umowne za opóźnienie w transporcie są dozwolone?
8 listopada 2019
Co robi i ile zarabia technik logistyk

Co robi i ile zarabia technik logistyk

Logistyka to ważna dziedzina współczesnej gospodarki, która koncentruje się na planowaniu, organizowaniu oraz kontrolowaniu przemieszczania towarów od wytwórcy aż do klienta. Logistyką najczęściej zajmują się między innymi technicy logistycy, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie do pracy w tym właśnie sektorze.

Bez sprawnie działającej logistyki wiele firm nie mogłoby realizować swoich obowiązków. Logistyka wspierająca prawidłowy przepływ ładunków posiada w dzisiejszym świecie bardzo duże znaczenie, ponieważ aktualnie wiele firm bazuje swoją działalność na efektywnej współpracy z dostawcami nie tylko z kraju, ale często z innych kontynentów.

Logistyka jest terminem szerszym niż transport. Włącza ona czynności dotyczące planowania, realizacji oraz kontrolowania procesów przepływu towarów. Głównym celem logistyki jest uzyskanie maksymalnej szybkości, terminowości, a przy tym niskich kosztów związanych z dostarczaniem ładunków nawet na najdłuższych trasach pomiędzy oddalonymi kontynentami.

Czynnościami w tym właśnie zakresie zajmuje się między innymi technik logistyk. Kim dokładnie jest ten specjalista? W jaki sposób można zostać technikiem logistykiem? Jakie są zarobki na tym właśnie stanowisku?

Kim jest technik logistyk?

Technik logistyk to tytuł zawodowy, który można uzyskać po zakończeniu szkoły kształcącej w zawodzi technika logistyka, a także po pozytywnym zaliczeniu egzaminu potwierdzającego właściwe kwalifikacje.

Zatem technikiem logistykiem można zostać już po zakończeniu szkoły średniej. Warto jednak zaznaczyć, że osoby zainteresowane tym obszarem gospodarki mogą także kontynuować swoją naukę na wyższych szczeblach, w tym na studiach z zakresu logistyki oraz w szkołach policealnych.

Jaką wiedzę i umiejętności powinien posiadać technik logistyk?

Logistyk w swojej pracy styka się z wieloma sprawami dotyczącymi sprawnego, terminowego prowadzenia transportu ładunków oraz powiązanych z tym czynności. W związku z tym powinien posiadać on również właściwe przygotowanie do świadczenia usług w tym zakresie.

Technik logistyk, który kończy szkołę średnią w tym właśnie kierunku, powinien być przygotowany prowadzenia poniższych działań.

Wśród głównych zadań zawodowych technika logistyka należy wskazać przede wszystkim na:

 • magazynowanie – przechowywanie ładunków
 • przyjmowanie oraz wydawanie ładunków z magazynu
 • przygotowywanie dokumentacji magazynowej
 • planowanie, organizowanie oraz właściwe dokumentowanie transportu i spedycji
 • nadzór nad ładunkami oraz nad procesami ich przewozu

Oczywiście, to tylko ogólny zarys zadań zawodowych logistyka, ponieważ na swoim stanowisku pracy osoba ta będzie stykała się z bardziej dokładnym obowiązkami dotyczącymi przewozu towarów.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że w zawodzie logistyka bardzo ważne jest posiadanie odpowiedniego przygotowania psychicznego. Osoby pracujące na tym właśnie stanowisku powinny wyróżniać się przede wszystkim wysoką odpornością na stres, umiejętnością zarządzania czasem, zdolnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji, komunikatywnością.

Jak można zostać technikiem logistykiem?

Jak wspomniano wcześniej, technik logistyk musi ukończyć właściwą szkołę średnią w kierunku logistyki.

W Polsce działa wiele szkół średnich kształcących w tym kierunku. Są one zlokalizowane zarówno w największych miastach, w tym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy w Gdańsku, jak również w mniejszych miejscowościach.

Po zakończeniu szkoły średniej w tym kierunku można uzyskać kwalifikacje w poniższym zakresie:

 • K1 – A. 30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 • K2 – A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • K3 – A. 32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

Dodatkowo, technik logistyk może kontynuować swoją naukę w szkołach wyższych i uzyskać tytuł inżyniera oraz magistra logistyki.

Dostępne są także kursy zawodowe organizowane przez szkoły policealne oraz przez inne firmy szkoleniowe. Są one przeznaczone także dla tych osób, które nie posiadają wykształcenia i doświadczenia w tym zakresie.

Jakie są zarobki techników logistyków?

Zarobki logistyka zależne są w szczególności od posiadanego przez niego stanowiska, co powiązane jest z kwalifikacjami oraz z doświadczeniem zawodowym.

Początkowo, zarobki te oscylują wokół najniższych pensji, jednak z czasem, w miarę pięcia się po drabinie kariery, logistyk może zacząć zarabiać coraz większe sumy.

Przykładowe zarobki w logistyce to:

 • koordynator ds. logistyki: 2600-3550 zł brutto
 • asystent ds. logistyki: 2850-4300 zł brutto
 • specjalista ds. logistyki: 3700-5400 zł brutto
 • starszy specjalista ds. logistyki: 4500-7000 zł brutto
 • kierownik ds. logistyki: 6000-11000 zł brutto
 • dyrektor ds. logistyki: 10000–19000 zł brutto

Dokładne wynagrodzenia można znaleźć również w ogłoszeniach o pracę, które publikowane są na popularnych portalach ogłoszeniowych.

Aktualnie, gdy logistyka stale stanowi bardzo ważny element gospodarki, praca na stanowisku technika logistyka może być przyszłościowym wyborem zawodowym.