Jaki wybrać transport towaru z Chin
Jaki wybrać transport towaru z Chin?
18 czerwca 2019
Czas pracy kierowcy ciężarówki
Czas pracy kierowcy ciężarówki
8 lipca 2019
Co grozi za fałszowanie tachografu

Co grozi za fałszowanie tachografu

Tachograf jest urządzeniem pozwalającym na zapisywanie i kontrolowanie czasu pracy. Kierowcy zawodowi zobowiązani są do przestrzegania norm czasu pracy oraz czasu odpoczynku. Niestety, niektórzy, decydują się na fałszowanie tachografu, aby w ten sposób dostarczyć odpowiedni towar do celu na czas. Co grozi im za takie fałszerstwo?

W pracy kierowcy zawodowego bardzo ważne jest przestrzeganie czasu pracy. Kierowcy ci muszą być cały czas skupieni i skoncentrowani na drodze, ponieważ w przeciwnym przypadku mogą doprowadzić do poważnych kolizji i wypadków.

Kierowców i firmy transportowe obowiązują zatem odpowiednie przepisy, które normują czas pracy oraz czas odpoczynku zarówno w wymiarze dziennym, jak również tygodniowym. Urządzeniem, które służy do rejestracji czasu pracy, a także do jego kontroli, także przez odpowiednie służby, jest tachograf.

Co warto wiedzieć na temat tachografów? W jaki sposób kierowcy próbują fałszować zapisy tachografów? Co może za to grozić? Sprawdź teraz!

Tachograf – co to jest?

Tachograf to słowo wywodzące się z języka greckiego. Pochodzi ono od połączenia dwóch słów, a mianowicie tachos – prędkość + grapho – pisać.

Urządzenie to spełnia rolę prędkościomierza i zegara, pozwalając przy tym na zebranie szeregu informacji dotyczących jazdy. Są one wykorzystywane także przez służby w celu kontrolowania czasu pracy i wypoczynku kierowcy.

Tachograf zapisuje poniższe informacje:

  • przejechana odległość
  • chwilowa prędkość
  • okresy jazdy i innej pracy kierowcy
  • okresy oczekiwania – dyżuru
  • okresy odpoczynku

Dostępne są także inne tachografy, które potrafią rejestrować dodatkowe parametry, na przykład obroty silnika.

Tachografy można podzielić na dwie kategorie:

  • tachografy analogowe
  • tachografy cyfrowe

Urządzenia analogowe zapisują informacje na woskowanych tarczach z papieru. Urządzenia cyfrowe wykorzystują z kolei pamięć wewnętrzną i karty zewnętrzne. Aktualnie najczęściej wykorzystywane są tachografy cyfrowe, które dokładniej zapisują wszystkie informacje i ułatwiają ich odczyt.

Obowiązek stosowania tachografów w Unii Europejskiej

Określone rodzaje pojazdów poruszających się na terenie Unii Europejskiej wymagają montażu tachografów. Wymusza to rozporządzenie 3821/85 z 20 grudnia 1985 roku, które weszło w życie 29 września 1986 roku. Dodatkowo, przepisy w tym zakres reguluje tzw. konwencja AETR.

W Polsce zastosowanie posiada Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1480).

Na terenie Unii Europejskiej tachografy muszą być montowane w samochodach ciężarowych oraz w zespołach pojazdów posiadających dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 tony, a także w autobusach, które przewożą więcej niż 9 osób, razem z kierowcą.

Fałszowanie zapisów pracy tachografów

Wraz z pojawieniem się konieczności stosowania tachografów w wielu firmach transportowych zaczęto stosować działania mające na celu zakłócanie zapisu pracy urządzeń, czyli inaczej fałszowanie tachografów.

Tachografy fałszowane są na różne sposoby. Wówczas urządzenie nie zapisuje danych, co pozwala na ominięcie przepisów związanych z czasem pracy i odpoczynku.

Wśród popularnych metod służących zakłócaniu pracy tachografów znajdują się przede wszystkim:

  • zastosowanie magnesu neodymowego
  • montaż specjalnego wyłącznika elektronicznego, który wyłącza tachograf i powoduje, że nie zapisuje on informacji

Stosowanie takiego wyposażenia jest nielegalne, ponieważ powoduje zakłócenie pracy tachografu i tym samym uniemożliwia prawidłowy zapis informacji dotyczących czasu pracy oraz czasu wypoczynku kierowców.

Co może grozić kierowcom, którzy decydują się na majstrowanie przy tachografie?

Tarczka tachografu oraz sam tachograf są dokumentami będącymi dowodem prawa według art. 115 § 14 Kodeksu karnego.

Wobec tego fałszowanie tachografów, na przykład przez stosowanie specjalnych wyłączników, stanowi przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów według art. 270-277 Kodeksu karnego.

Kodeks karny nakłada na przedsiębiorców oraz na kierowców wysokie kary pieniężne. Jeśli takie przestępstwo zostanie wykryte, w takim przypadku kierowca otrzymuje karę w wysokości 2000 złotych, natomiast przedsiębiorca w wysokości 5000 złotych.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że w Polsce kary za fałszowanie tachografów są relatywnie niskie w porównaniu z tymi, które obowiązują w innych krajach. Przykładowo, gdy do podobnego przestępstwa dojdzie w Wielkiej Brytanii albo w Danii, wówczas kierowca może trafić do aresztu. Z kolei w przypadku wykrycia nieprawidłowości w Norwegii służby mogą zarekwirować ciężarówkę.

Podsumowując, obowiązkiem każdego kierowcy oraz przedsiębiorcy prowadzącego usługi transportowe jest dbanie o prawidłową pracę tachografu. Na podstawie zapisów danych przez te urządzenie można następnie obliczać czas pracy kierowcy oraz wyznaczać czas odpoczynku.

W interesie każdego przedsiębiorcy jest zatem wyposażanie samochodów w odpowiednie tachografy oraz regularne kontrolowanie prawidłowości ich pracy. Kierowca nie może natomiast prowadzić działań mających na celu fałszowanie tachografów – wówczas kara będzie nałożona zarówno na niego, jak również na przedsiębiorcę.